Audi Logo

Domáce nabíjanie

Elektromobil alebo vozidlo s plug-in hybridným pohonom pohodlne nabijete aj doma. Najlepšie v noci, keď auto práve nevyužívate a k dispozícii má najviac prebytočného elektrického prúdu. Ráno potom uvoľnene nastúpite do nabitého vozidla a užívate si radosť z jazdy. S nabíjacími systémami e-tron vám spoločnosť Audi ponúka výkonnú, premyslenú a ucelenú koncepciu nabíjania.

Systémy pre domáce nabíjanie

Nabíjací systém e-tron kompakt

Pre čisto elektrické alebo hybridné modely

Bez ohľadu na to, či svoje elektrické vozidlo alebo hybridný model nabíjate pomocou priemyselnej alebo domácej zásuvky, doma alebo na dovolenke: modulárny nabíjací systém e-tron kompakt vám poskytuje maximálnu flexibilitu. Nabíjací systém e-tron kompakt je súčasťou sériovej výbavy vozidiel Audi e-tron, Audi e-tron Sportback a Audi e-tron GT.

KompatibilitaNabíjací systém e-tron kompakt je kompatibilný so všetkými čisto elektrickými a plug-in hybridnými vozidlami značky Audi.
Obsah balíkaJedna ovládacia jednotka vrátane kábla na pripojenie vozidla a dva káble so sieťovou prípojkou - jeden s domácou zástrčkou a jeden s priemyselným konektorom.
Nabíjací výkonAž 11 kW (1) pre modely Audi e-tron, pre plug-in hybridné vozidlá poskytuje nabíjací výkon až 7,4 kW. Pomocou ovládacej jednotky môže užívateľ prepínať medzi 100 percentným a 50 percentným nabíjacím výkonom. Táto funkcia môže byť užitočná, keď sa v domácnosti používajú rôzne ďalšie elektrické spotrebiče.
Zobrazenie stavuStav nabíjacieho systému a procesu nabíjania zobrazuje nabíjací systém e-tron kompakt pomocou LED na ovládacej jednotke.
 

Nabíjací systém e-tron connect

Pre čisto elektrické modely Audi.

Vaše vozidlo uprednostňuje nabíjanie vtedy, keď je cena elektrického prúdu najvýhodnejšia2; nabíjací výkon sa automaticky prispôsobí, keď sa v domácnosti súbežne používajú viaceré spotrebiče a zaznamenávanie nabitej energie, ako aj dokumentácia množstva nabitej energie (kWh) sú niektoré z výhod voliteľného nabíjacieho systému connect3 pre elektrické modely Audi. Tento systém spája vozidlo s kompatibilným energetickým manažmentom domácnosti (HEMS = Home Energy Management System) a takýmto spôsobom sa vozidlo stáva súčasťou inteligentnej domácnosti.

Máte už HEMS alebo by ste sa chceli vedieť viac o postupe prvého uvedenia do prevádzky?

KompatibilitaDostupné len pre čisto elektrické vozidlá Audi (okrem Q4 e-tron a Q4 Sportback e-tron).
Obsah balíkaOvládacia jednotka, voliteľná dĺžka kábla na pripojenie vozidla a dva káble so sieťovou prípojkou (jeden s domácou zástrčkou a jeden s priemyselným konektorom). Súčasťou dodávky je vždy držiak na stenu.
Nabíjací výkonPodporuje nabíjací výkon až 22 kW.
Ukazovateľ stavuOvládacia jednotka disponuje 5-palcovým dotykovým displejom.
PredpokladyNiektoré funkcie inteligentného nabíjania vyžadujú internetové pripojenie a kompatibilný energetický manažment domácnosti.
PrednostiOchrana proti výpadku prúdu (4), nákladovo optimalizované nabíjanie, využitie solárnej energie (4), integrovaný záznam nabíjanej energie, ochrana PIN, bezplatné aktualizácie softvéru
 

Prednosti nabíjacieho systému e-tron connect

Prednosti nabíjacieho systému e-tron connect

  • Ochrana proti výpadku elektrickej siete4: Nabíjací systém e-tron connect3 nabíja vaše vozidlo maximálne dostupným výkonom z domácej elektrickej siete, pokiaľ je k dispozícii kompatibilný energetický manažment domácnosti (HEMS = Home Energy Management System). V čase, kedy sa v domácnosti používajú iné elektrické spotrebiče, systém automaticky zníži nabíjací výkon. Akonáhle sú ostatné spotrebiče vypnuté, nabíjací systém e-tron connect3 zvýši nabíjací výkon na najvyšší možný výkon. Takýmto spôsobom systém zabráni výpadkom elektrického prúdu pri preťažení hlavnej domovej poistky - a tým výrazne zníži dobu nabíjania elektromobilu.
  • Nabíjanie optimalizované podľa nákladov2: pri plánovaní procesu nabíjania zohľadňuje systém aktuálne a budúce ceny vášho poskytovateľa elektrickej energie. S ohľadom na želaný čas odjazdu, sa vozidlo nabíja prednostne v takých časoch, kedy je cena za elektrickú energiu pre vás najnižšia. Toto platí pre časový úsek, počas ktorého je vozidlo pripojené k nabíjaciemu systému. Želaný čas odjazdu môžete pohodlne nastaviť vo vozidle alebo v aplikácii myAudi App3.
  • Použitie solárnej energie4: Ak vlastníte fotovoltaický systém, môžete proces nabíjania vášho vozidla e-tron optimalizovať tak, aby bol nabíjaný s čo najväčšou dávkou solárnej energie. Pomocou prognóz slnečného žiarenia a želaného času odjazdu systém prepočíta adekvátny plán nabíjania. Želaný čas odjazdu môžete pohodlne nastaviť vo vozidle alebo v aplikácii myAudi App3.
  • Integrovaný záznam nabíjacej energie: Dokumentácia nabitej energie umožňuje zaznamenávať náklady na energiu za kilometre prejazdené na firemné účely, aby ste si tieto náklady mohli cez zamestnávateľa vyúčtovať.
  • Ochrana s použitím PIN kódu: Ak je to potrebné, nabíjací systém sa dá proti neoprávnenému použitiu chrániť zadaním štvormiestneho PIN kódu.
  • Aktualizácia softvéru: Pomocou aktualizácie softvéru bude váš nabíjací systém e-tron connect2 vždy aktuálny.
 

The Power of MOON

Projekt MOON ponúka komplexné riešenie budovania a údržby nabíjacej infraštuktúry a fotovoltaických systémov - pre jednotlivcov aj pre firmy.

Technické údaje

 

1 Nabíjací výkon je závislý od typu použitého sieťového konektora, od napätia špecifického pre danú krajinu a od počtu dostupných fáz elektrickej siete a od inštalácie špecifickej pre zákazníka. Preto môže byť individuálne nižší. Sieťový napájací kábel s priemyselným konektorom a riadiaca jednotka sú navzájom vyladené a umožňujú určitý nabíjací výkon. Neskoršia zmena napájacieho kábla na inú priemyselnú zástrčku je síce technicky možná, ale pravdepodobne vedie k nižšiemu nabíjaciemu výkonu.

2 Predpokladom tejto funkcie je, že zákazníkom individuálne uzatvorená zmluva s poskytovateľom elektrickej energie poskytuje rôzne ceny elektriny, napr. dennú alebo nočnú tarifu. Informácie o rôznych cenách elektriny musí zákazník uložiť do svojho účtu myAudi alebo do kompatibilného energetického manažmentu domácnosti (HEMS).

3 Nabíjanie striedavým prúdom 22 kW vyžaduje, aby vozidlo malo voliteľnú palubnú nabíjačku s nabíjacím výkonom až do 22 kW (AC); voliteľne dostupné pre Audi Q8 e-tron 50, Audi Q8 e-tron 55, Audi Q8 e-tron Sportback 50, Audi Q8 e-tron Sportback 55, Audi SQ8 e-tron, Audi SQ8 e-tron Sportback, Audi e- tron GT a Audi RS e-tron GT.

4 Táto funkcia vyžaduje spojenie s kompatibilným energetickým manažmentom domácnosti (HEMS). Spoločnosť Audi AG tento systém neponúka a tiež nie je súčasťou dodávky. Spoločnosť AUDI AG spolupracuje s dvoma poprednými poskytovateľmi systémov energetického manažmentu domácnosti Hager Group a SMA Solar Technology AG, aby vedela zabezpečiť úplnú kompatibilitu systémov.