Audi Logo
 

Rozmery Audi A5 Sportback

¹Šírka v oblasti ramien ²Šírka v oblasti lakťov ³So strešnou anténou sa výška vozidla zväčší o 12 mm *maximálny priestor pre hlavu Údaje v milimetroch Údaje rozmerov pri pohotovostnej hmotnosti vozidla

Uvedené hodnoty sú nominálne hodnoty stanovené na základe údajov. Vychádzajú z údajov dostupných v čase výpočtu a z definovaného variantu vybavenia.