Rozmery

¹Šírka v oblasti ramien
²Šírka v oblasti lakťov
*Maximálny priestor pre hlavu

Údaje v milimetroch
Údaje rozmerov pri pohotovostnej hmotnosti vozidla

Uvedené hodnoty predstavujú nominálne hodnoty určené na základe údajov. Vychádzajú z údajov dostupných v čase stanovenia a z definovaného variantu výbavy.

Zavrieť