Rozmery

¹Šírka v oblasti ramien
²Šírka v oblasti lakťov
³Maximálny priestor pre hlavu

Údaje v milimetroch
Rozmery pri pohotovostnej hmotnosti vozidla
Uvedené hodnoty predstavujú nominálne hodnoty určené s databázy. Vychádzajú z údajov dostupných v čase určenia a definovaného variantu výbavy.

Zavrieť