Audi Logo

Špecialista na opravy po nehode.

Po oprave ako nové.

Mali ste dopravnú nehodu? Pamätajte na to, že nesprávna oprava havarovaného vozidla môže byť pre vás do budúcnosti veľkým bezpečnostným rizikom. Aj po nehode vám zabezpečíme zachovanie záruky výrobcu a zachováme bezpečnosť aj cenu vášho vozidla na najvyššej možnej úrovni. Stačí k tomu jediné - obrátiť sa na profesionálov, t.j. Špecialistov na opravy po nehode.

Moderné vozidlá používajú nové technológie a celý rad prvkov zvyšujúcich bezpečnosť posádky vo vozidle. Prvky aktívnej bezpečnosti, ako sú napr. ABS, ESP, asistenčné systémy vodiča a pod., napomáhajú predísť a zabrániť dopravnej nehode. Robustná karoséria tvorená z vysokopevnostnej ocele, bezpečnostné pásy, sústava airbagov a ďalšie prvky pasívnej bezpečnosti pomáhajú znížiť riziko poranenia a chránia prepravované osoby v prípade nehody.

Ani vozidlá vybavené všetkými prvkami aktívnej bezpečnosti nedokážu vo všetkých prípadoch zabrániť dopravnej nehode a vozidlo musí byť po nehode opravené.

Následná oprava karosérie vyžaduje špeciálne technológie a dielenské vybavenie, originálne diely, výrobcom predpísaný postup opravy a odborne vyškolený personál. Aby bola aj naďalej zaručená 100 % bezpečnosť opravovaného vozidla, je nutné všetky uvedené aspekty dodržať.

Neodborne vykonaná oprava nemusí byť na prvý pohľad viditeľná, môže však mať fatálne následky pri následnej nehode. Nedostatočná tuhosť a zlé deformačné chovanie karosérie, nefunkčné alebo nedostatočne fungujúce prvky aktívnej a pasívnej bezpečnosti môžu spôsobiť ujmu na zdraví prepravovaných osôb a môžu zapríčiniť aj trvalé následky, dokonca aj smrť.

Prečo si máte nechať opraviť vaše vozidlo u Špecialistov na opravy po nehode?

Nadštandardnú kvalitu servisných služieb zaručujeme vykonávaním špeciálnych auditov, ktoré musí každý pracovník servisu Špecialista na opravy po nehode absolvovať pravidelne každý rok. Ďalej poskytujeme nasledovné výhody:

 • Dodržiavanie výrobcom stanovených opravárenských a technologických postupov
 • Zrýchlenie likvidácie poistnej udalosti
 • Skrátenie doby opravy vozidla
 • Zachovanie 12-ročnej záruky proti prehrdzaveniu karosérie poskytnutej výrobcom
 • Záruka použitia výrobcom schválených lakovacích prostriedkov
 • Záruka transparentných cien pracovných úkonov
 • Najvyššie možné zachovanie hodnoty vozidla

Ako postupovať v prípade nehody?

V prvom rade je dôležité zachovať si chladnú hlavu. Zároveň nezabudnite na nasledovné náležitosti:

 • Obliecť si reflexnú vestu
 • Je niekto zranený?
 • Presahuje výška škody 3 990 €?
 • Bol poškodený cudzí majetok?
 • Neopúšťajte miesto nehody, pokiaľ nepotrebujete zavolať policajnú hliadku, lekársku pomoc alebo to nie je v rozpore s vašou bezpečnosťou
 • Nemeňte pozície vozidiel na mieste nehody, pokiaľ to nie je nevyhnutné na záchranu zranených alebo na zabezpečenie cestnej premávky
 • Zaobstarajte fotografie nehody, a to pokiaľ možno zo všetkých strán a uhlov
 • Požiadajte o kontakt svedkov dopravnej nehody a poproste ich o spoluprácu pri policajnom vyšetrovaní
 • Vyplňte záznam o dopravnej nehode
 • Volajte na bezplatnú linku asistenčnej pomoci 0800 11 51 84 na Slovensku, resp. zo zahraničia na telefónne číslo +421 2 49 20 59 53
 • Nahláste poistnú udalosť príslušnej poisťovni

U servisného partnera už automaticky prebehne:

 • Prehliadka poškodeného vozidla technikom poisťovne
 • Likvidácia škody

Ako vyplniť Záznam o dopravnej nehode?

 • Do formulára uveďte všetky dôležité informácie o dopravnej nehode
 • Písomne uveďte vinníka nehody (v prípade nezhody musí vinníka určiť polícia)
 • Nezabudnite formulár datovať a zabezpečiť podpisy účastníkov nehody

Po nehode

 1. Zašlite vyplnený formulár Záznam o dopravnej nehode do vašej poisťovne
 2. Preštudujte si poistnú zmluvu a zistite si, čo všetko pokrýva
 3. Nájdite a zarezervujte si termín návštevy u najbližšieho Špecialistu na opravy po nehode.
 4. Presvedčte sa o výhodách autorizovaného servisu Audi: Originálne diely Audi

Zoznam partnerov projektu Špecialista na opravy po nehode

Auto Gábriel, s.r.o.

Ulica osloboditeľov 70, 040 17 Košice

Infocentrum: +421 55 68 39 114 Špecialista na opravy po nehode:  +421 918 341 376, +421 918 341 381, +421 905 402 348 Servisný poradca: +421 915 784 526

 

DS-CAR. spol. s r.o.

I.Gyurcsoa 5552/36, 929 01 Dunajská Streda tel: 031 / 591 02 32 HOTLINE: 0911 252 346

 

Galimex s.r.o.

prevádzka Martin Sučianska 5470/49, 036 08 Martin  spojovateľka: 043 / 4005 111 servis.: 043 / 4005 205 fax: 043 / 4005 202 HOTLINE: 0905 294 760, 0905 801 269

 

IMPA Bratislava, a.s.

Panónska cesta 23, 851 04 Bratislava  tel.: 0800 10 20 10 fax: 02 / 67 206 798 HOTLINE - servis mobil: 0907 70 00 70  HOTLINE - odťahová služba pre Slovensko (západ): 0908 99 77 99

 

Moris Slovakia s.r.o.

Alejová 4, 040 11 Košice  servis: + 421(0) 55 7890 100  mobil servis: +421 (0) 910 500 400  ND + P: + 421 (0) 55 7890 120-122

 

PO CAR, s.r.o.

Petrovianska 1, 080 05 Prešov mobil: 0918 865 975, 0918 865 972

 

Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.

prevádzka Dolnozemská Dolnozemská 7, 851 04 Bratislava spojovateľka: 02 / 49 262 200 fax: 02 / 49 262 222 HOTLINE: 0905 230 333