Audi Logo

Životné prostredie a technológie

Recyklácia a spätný odber

Po ukončení životnosti našich výrobkov zaistíme ich zber v súlade s právnymi predpismi.

 

WLTP

Približuje sa reálnej spotrebe: WLTP upravuje hodnoty spotreby.

 

Zvolávacia akcia na airbagy

Ohrozenie života v dôsledku chybných airbagov.

 

Informácie k motorom EA189

Aktuálne informácie pre zákazníkov k motorom EA189.

 

Kontaktujte servisného partnera Audi

Ďalšie informácie a konkrétne ponuky získate u servisného partnera Audi.