Audi Logo

Bezpečnostná zvolávacia akcia na airbagy

Ohrozenie života v dôsledku chybných airbagov

Celosvetová zvolávacia akcia na airbagy Takata sa okrem mnohých iných výrobcov týka aj modelov Audi. Preto je možné, že chybný airbag vo vašom vozidle tiež predstavuje vážne bezpečnostné riziko pre vás a vašich cestujúcich. Na tejto stránke získate ďalšie informácie a môžete si skontrolovať, či sa tento problém týka aj vás. Po zadaní VIN kódu si overte, či sa tento problém vzťahuje aj na vaše vozidlo. Dôležité: Zoznam dotknutých vozidiel sa pravidelne aktualizuje na základe našej analýzy. Preto si na tejto stránke opakovane kontrolujte, či sa táto chyba vzťahuje aj na vaše vozidlo.

Vzťahuje sa zvolávacia akcia aj na vaše vozidlo?

Počas niekoľkých rokov dodávala spoločnosť Takata automobilovému priemyslu airbagy s chybnými generátormi plynu, ktoré môžu podliehať zmenám v dôsledku starnutia spôsobeného určitými klimatickými vplyvmi (teplo a vlhkosť), a tak sa stať nebezpečnými.

Vo vašej krajine sa v spoločnosti Audi tieto airbagy montovali do vozidiel z rokov výroby (2005-2018). V kontrole VIN vyššie si pomocou identifikačného čísla vozidla, prosím, skontrolujte, či sa to vzťahuje aj na vaše vozidlo. Mali by ste tak urobiť opakovane, pretože zoznamy vozidiel sa pravidelne aktualizujú.

Aké je to nebezpečné?

Ak sa pri nehode aktivuje airbag, tlak vzniknutý pri zapálení generátora plynu, môže byť príliš vysoký.

Následkom toho môžu byť do interiéru vymrštené kúsky kovu. To môže viesť k vážnym zraneniam, v najhoršom prípade k smrti.

Čo musíte urobiť?

Ak sa táto chyba vzťahuje aj na vaše vozidlo, ihneď sa obráťte na servisného partnera Audi, aby vám príslušné komponenty vymenil. Bude to trvať približne len hodinu a je to pre vás bezplatné. Vaša bezpečnosť je pre nás dôležitá, preto prosím nechajte svoje vozidlo ihneď skontrolovať a opraviť.