Audi Logo

Približuje sa reálnej spotrebe: WLTP upravuje hodnoty spotreby

Od 1. septembra 2017 sú niektoré nové automobily typovo schválené podľa celosvetovo harmonizovanej metodiky pre osobné automobily a ľahké úžitkové vozidlá WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP), realistickejšej metódy na meranie spotreby paliva a emisií CO2. Od 1. septembra 2018 WLTP postupne nahradí nový európsky cyklus NEDC (New European Driving Cycle). Kvôli realistickejším skúšobným podmienkam sú spotreba paliva a emisie CO2 namerané podľa WLTP v mnohých prípadoch vyššie ako hodnoty namerané podľa NEDC.

Väčšia transparentnosť vďaka WLTP

WLTP reformuje proces merania a testovania automobilových výrobcov. Nižšie nájdete prehľad všetkých dôležitých údajov k novému štandardu.

Čo je to WLTP?

Aká je spotreba jedného automobilu? Vďaka jednotnému jazdnému cyklu WLTP môže spoločnosť Audi teraz na túto otázku odpovedať ďaleko presnejšie. Pretože nová metóda merania spotreby paliva sa približuje k podmienkam reálnej premávky. A od septembra 2017 nahradila predtým používaný štandard NEDC.

WLTP je skratka pre Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure. Predstavuje celosvetovo harmonizovaný testovací štandard pre ľahké úžitkové vozidlá a popisuje nové pravidlá určovania hodnôt spotreby paliva. Na základe reálnych jazdných údajov získaných z celého sveta tento postup simuluje realite blízku jazdu automobilom aj v laboratórnych podmienkach. Štandard WLTP zohľadňuje nielen rôzne situácie a rýchlosti v cestnej premávke, ale aj rôzne varianty výbavy a hmotnostné triedy automobilov.

Dobré dôvody pre zavedenie WLTP

Spotreba vozidla sa môže odlišovať od hodnôt udávaných výrobcom. Spoľahlivosť výsledkov meraných na základe európskeho jazdného cyklu NEDC bola preto vždy predmetom kritiky. Dôvodom je to, že skutočná spotreba paliva závisí vo veľkej miere od individuálneho štýlu jazdy a výbavy vozidla. Napríklad od toho, či vozidlo jazdí prevažne v mestskej premávke, na cestách mimo mesta alebo po diaľniciach. Pre zohľadnenie týchto rozdielov boli teoretické podmienky cyklu NEDC upravené na dynamickejší jazdný profil, ktorý sa zakladá na štatistickom zisťovaní a hodnotení priemerných užívateľských profilov: Celkovo sa zohľadňuje vyššie zrýchlenie, vyššia priemerná rýchlosť a vyššia maximálna rýchlosť. A namiesto simulácie kombinovanej mestskej a mimomestskej premávky je teraz vozidlo testované v štyroch rôznych rýchlostných rozsahoch.

Od 1. septembra 2017 sa udávajú hodnoty spotreby paliva a emisií meraných podľa štandardu WLTP pri všetkých novo homologizovaných modeloch osobných vozidiel a nových motoroch. Platí to pre Európu a mnoho ďalších krajín po celom svete.

 

NEDC vs. WLTP

Nová testovacia metóda má upravený jazdný cyklus a prísnejšie testovacie predpisy, ku ktorým okrem iného patria dlhšia doba merania a vyššia maximálna rýchlosť. Prehľad nových pravidiel:

Na valcovom dynamometri sa po studenom štarte merajú štyri fázy rýchlostí: do 60, do 80, do 100 a nad 130 km/h. Vozidlo počas týchto fáz opakovane akceleruje a brzdí. Maximálna rýchlosť je tak o 10 km/h vyššia ako pri cykle NEDC. Priemerná rýchlosť 47 km/h je tiež zreteľne vyššia (predtým dosahovala hodnotu ca. 33 km/h). V testovacej miestnosti je teplota stanovená na 23°C, pri cykle NEDC dosahovala 20 - 30°C. Celý jazdný cyklus WLTP trvá asi 30 minút, cyklus NEDC si vyžadoval len 20 minút. Aj testovacia trasa sa predĺžila z 11 na 23 kilometrov, čím sa viac ako zdvojnásobila. Na rozdiel od štandardu NEDC sa pri cykle WLTP zohľadňuje individuálna špecifická výbava, ktorá ovplyvňuje hmotnosť, aerodynamiku a spotrebu energie (v pohotovostnom režime). Špecifická výbava, ktorá spotrebuje elektrickú energiu, napríklad klimatizácia a vyhrievanie sedadiel, je počas testovania vypnutá.

NEDC a WLTP: porovnanie cyklov

Dlhšie vzdialenosti, kratšie zastávky. So štandardom WLTP sa testovacou metódou meria spotreba paliva a emisie CO2 jedného vozidla. Jazdné cykly sa odlišujú takto:

Prehľad jazdného cyklu NEDC

Normovaný jazdný cyklus NEDC platí pre všetky osobné vozidlá a ľahké úžitkové vozidlá. Európska komisia ho zaviedla v roku 1992 s cieľom zistiť spotrebu paliva a emisií a poskytnúť porovnateľné hodnoty. Nasledujúci prehľad prezentuje rámcové podmienky, ktoré sú základom tohto spôsobu merania.

 

Prehľad jazdného cyklu WLTP

Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure, v skratke WLTP, je celosvetovo harmonizovaný štandard na testovanie osobných vozidiel a ľahkých úžitkových vozidiel, ktorý zaisťuje podstatne dynamickejšie testovacie parametre, ktorých výsledkom budú realistickejšie hodnoty spotreby paliva. Ktoré to sú, vidíte tu.

 

Ciele novej metódy merania

Jazdný cyklus WLTP nanovo definuje testovacie parametre na určenie spotreby paliva a emisií. Prehľad výhod nájdete nižšie:

 

Transparentnosť

V budúcnosti sa bude dať lepšie určiť skutočná každodenná spotreba automobilu.

WLTP zohľadňuje jazdný profil, ktorý sa čo najviac približuje využívaniu vozidla v každodennej premávke, ako predchádzajúci štandard NEDC. Pretože ten sa rovná umelému laboratórnemu testu a predovšetkým slúži na porovnanie rôznych vozidiel, než aby realisticky odrážal skutočnú spotrebu. Zatiaľ čo spotreba paliva bola doteraz meraná v laboratórnych podmienkach, nová metóda umožňuje vďaka vylepšeným testovacím parametrom presnejšiu prognózu skutočnej spotreby vozidla. Cieľom štandardu WLTP je simulovať čo najrealistickejšie jazdné vlastnosti. A dosiahnuť tak podstatne reálnejšie výsledky.

 

Štandardy

Nový štandard WLTP zabezpečuje celosvetovo porovnateľné výsledky testov.

Jedným z hlavných cieľov štandardu WLTP je jednotné určovanie emisií a spotreby paliva pre rôzne druhy pohonu, ako napríklad benzín, nafta, CNG alebo elektrina. Pri korektnom dodržaní postupu merania podľa cyklu WLTP musí automobil rovnakého typu vykazovať kdekoľvek na svete rovnaké testovacie výsledky. Táto nevyhnutná porovnateľnosť je dôvodom, prečo sú nutné laboratórne merania.

Preto sa spotreba paliva a emisie spoľahlivým a reprezentatívnym spôsobom určuje v rámci dynamického jazdného cyklu na valcovom dynamometri.

 

Ochrana klímy

Realistické údaje o spotrebe paliva pomáhajú dosiahnuť medzinárodne stanovené ciele pre ochranu klímy a znižujú zaťaženie životného prostredia.

Zníženie emisií CO2 je ústrednou témou pri vývoji automobilov. WLTP umožňuje kontrolu a dodržiavanie medzinárodne platných limitov pre emisie CO2.

V roku 2010 bolo len v Európskej únii vyprodukovaných 4,72 ton emisií CO2, 19 % z toho prostredníctvom cestnej dopravy*. Preto chce Európska únia do roku 2020 znížiť produkciu emisií o 20 %. Tento cieľ sa má dosiahnuť aj pomocou štandardu WLTP. Pretože rovnako ako spotreba paliva, aj produkcia emisií CO2 jedného vozidla závisí od špecifického modelu. Štandard WLTP vytvára väčšiu transparentnosť pri porovnávaní energetickej spotreby a emisií CO2 rôznych automobilov. Namerané hodnoty sú nezávislé od výrobcu a typu vozidla. A majú tendenciu byť vyššie ako pri cykle NEDC. Preto sa dá očakávať, že jednotlivé modely a ich motory budú s ohľadom na ochranu životného prostredia optimalizované.

*) Údaje sú použité z dokumentu "Mobilita budúcnosti - bezpečná a testovaná", 16.03.215, TÜV e.V.

**) Údaje sú použité z dokumentu "Regulácia emisií CO2 pre osobné vozidlá" vydaný Nemeckým ekonomickým inštitútom v roku 2013.

 

Jednoducho šetrite palivo

Spotreba paliva vášho vozidla závisí od mnohých faktorov, ktoré vy nemôžete ovplyvniť. Napriek tomu viete pomocou jednoduchých trikov výrazne znížiť spotrebu paliva.

 

Uvoľnenou jazdou znížite spotrebu paliva

Jazdite moderným a predvídavým štýlom.

Polovičný stres, dvojnásobné úspory. Ten, kto jazdí kľudne a plynulo, brzdí menej, prúdi s premávkou, nechá vozidlo rolovať na voľnobeh a využíva pritom zotrvačnosť, spotrebuje podstatne menej paliva a jazdí uvoľnenejšie. Aj na diaľnici jazdíte namiesto 160 km/h radšej rýchlosťou 130 km/h a ušetríte palivo. Predvídavý štýl jazdy predchádza tvorbe dopravnej zápchy.

 

V pravom čase radiť, menej tankovať

Vždy jazdite s najvyšším možným prevodovým stupňom.

Pri rýchlosti 30 km/h zaradíte tretí prevodový stupeň - skoršie radenie prevodových stupňov pomáha šetriť palivo. Škodí motoru jazda v nízkych otáčkach? To je mýtus. Motorom TDI a TSI vyhovuje, keď pri rýchlosti 30 km/h zaradíte tretí prevodový stupeň, pretože už pri 2 000 otáčkach za minútu vyvíjajú prekvapivý krútiaci moment. Druhý prevodový stupeň zaraďte takmer hneď po tom, ako sa s vozidlom pohnete. A pri radení prevodových stupňov smerom hore môžete jeden stupeň preskočiť. Vždy zaraďte najvyšší možný prevodový stupeň. Mať pri rýchlosti 50 km/h zaradený piaty prevodový stupeň je pre väčšinu vozidiel v poriadku. Pokiaľ vaše vozidlo jazdí plynulo a akusticky komfortne, nie sú otáčky príliš nízke.

 

Nechajte vozidlo jednoducho plachtiť.

Využívajte odpojenie vstrekovania paliva.

Spotreba 0,0 litra - jazda s nulovými nákladmi. S dobrou technikou jazdy môžete skutočne šetriť palivo. Viete, ako môžete dosiahnuť hodnotu okamžitej spotreby presne 0,0 l/100 km? Jazdou bez plynu so zaradeným prevodovým stupňom! Vďaka odpojeniu vstrekovania dôjde k prerušeniu dodávky paliva do motora, ktorý v tomto režime nespotrebuje žiadne palivo. Najvhodnejšia doba na využívanie tejto šikovnej metódy je vtedy, keď dodatočne profitujete z brzdného účinku motora, napríklad pri jazde z kopca alebo pri dojazde na červenú na križovatke. Spotreba výrazne klesne aj pri vyšliapnutí spojky. Tento štýl jazdy je mimoriadne efektívny vtedy, keď vďaka predvídavej jazde, môžete vozidlo nechať plachtiť na dlhých trasách.

 

Väčší komfort, nižšia spotreba

Používajte príslušenstvo primerane.

Pri správnej voľbe ušetríte až 2 litre paliva. Vďaka príslušenstvu je jazda pohodlnejšia, no keď ho využívame nadmerne, žiaľ aj drahá. Napríklad klimatizácia spotrebuje palivo a vôbec nie málo. Pre zníženie a udržiavanie teploty v interiéri vozidla uprostred leta, spotrebuje klimatizácia pri nízkych rýchlostiach až 2 l paliva na 100 kilometrov! Teplota v interiéri sa pritom dá znížiť aj tak, že vozidlo pred jazdou dobre vyvetráme a chvíľu jazdíme s otvorenými oknami. Počas jazdy jednoducho vždy skontrolujte, aké príslušenstvo práve používate a ktoré z toho skutočne potrebujete.

 

Udržiavajte správny tlak a šetrite

Skontrolujte si tlak v pneumatikách.

Trochou vzduchu ušetríte až 15 percent. Úspora paliva začína už pred jazdou - jednoduchou kontrolou tlaku v pneumatikách! Valivý odpor môže ovplyvniť celkovú spotrebu paliva až o 15 percent. Keď máte pneumatiky nahustené na tlak doporučený pre maximálne zaťaženie vozidla (tieto hodnoty sa nachádzajú na vnútornej strane krytky otvoru palivovej nádrže), valivý odpor sa zníži, čím sa zníži aj spotreba paliva. Aj pri kúpe pneumatík dbajte na najnižší možný valivý odpor - môžete tým ušetriť až 3 percentá paliva, okrem toho sú aj tichšie.

 

Jazdou so zahriatým motorom šetríte palivo

Vyhnite sa jazdám na krátke vzdialenosti.

Spojením viacerých ciest ušetríte viac paliva, pretože motor spotrebuje najviac paliva vtedy, keď je studený. V podstate to znamená toto: Ak budete pravidelne jazdiť len na krátke vzdialenosti, vaša spotreba paliva dosiahne rýchlo hodnotu 30 l/100 km! Ak však vybavíte všetko počas jednej cesty, šetríte palivo. Pretože v takom prípade dosiahne váš motor skôr odpovedajúcu prevádzkovú teplotu a spotrebuje podstatne menej paliva.

 

Dobré mazanie, vysoká úspora

Používajte olej s nízkou viskozitou.

Kvalita môže ušetriť až 5 percent paliva. Čím skôr je motor dobre premazaný, tým rýchlejšie produkuje nižšie emisie. Veľmi dôležité je to pri studených štartoch a jazdách na krátke vzdialenosti. Dobrý motorový olej musí spĺňať predovšetkým jedno, rýchlo sa rozptýliť vo svojich útrobách.

Tieto oleje sú neprekonateľné. V porovnaní so štandardnými olejmi znížite prostredníctvom olejov s nízkou viskozitou spotrebu paliva až o 5 percent. Preto sa takmer všetky modely Audi z výroby dodávajú s olejmi s nízkou viskozitou.

 

Cesta najnižšieho odporu

Znížte odpor vzduchu.

S nižším odporom vzduchu jazdíte efektívnejšie. Ideálne aerodynamické tvary sú kľúčom k nízkej spotrebe paliva, hlavne pri vyšších rýchlostiach. Karoséria vášho vozidla Audi je navrhnutá tak, aby vytvárala čo najmenší odpor vzduchu. Strešné nadstavby, ako sú nosiče bicyklov a strešné boxy túto výhodu do veľkej miery zhoršujú. Odstránenie nosičov lyží a bicyklov medzi dvomi športovými víkendami má veľký význam pri úspore paliva.

 

Šetrenie môže byť také ľahké

Zbavte sa zbytočnej záťaže.

Keď odstránite každé nepotrebné kilo záťaže, môže ušetriť až 0,3 litra paliva. Každé kilo batožiny vás stojí náklady na palivo. Presnejšie, hmotnosť 100 kilogramov môže zvýšiť spotrebu paliva až o 0,3 l/100 km. Preto pravidelne kontrolujte obsah vášho batožinového priestoru. Šetriť môžete aj pri tankovaní paliva, tým že nádrž budete tankovať len do polovice. Pretože plná nádrž zvyšuje hmotnosť, a teda aj spotrebu paliva.

 

Časté otázky k WLTP

Najdôležitejšie otázky a odpovede k novým hodnotám spotreby paliva.

Jazdný cyklus definuje podmienky, za ktorých sa meria spotreba paliva a emisie CO2 vozidla. Jeho cieľom je simulovať priemernú jazdu vozidla, ktorá sa čo najviac približuje realite. Aby výrobca mohol pri registrácii a predaji vozidla uvádzať porovnateľné hodnoty, špecifikuje jazdný cyklus určité rámcové podmienky, ako je teplota pri štarte, rýchlosť alebo trvanie merania.

Nový európsky jazdný cyklus (New European Driving Cycle, v skratke: NEDC) bol v Európskej únii zavedený 01.07.1992. Mala by zaručiť jednotné určenie emisií a spotreby špecifických pre vozidlo a zabezpečiť lepšiu porovnateľnosť medzi vozidlami. Netvrdí však, že odráža skutočnú každodennú spotrebu.

V septembri 2017 bol zavedený celosvetovo harmonizovaný testovací štandard pre ľahké úžitkové vozidlá „Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure“, v skratke WLTP, ako nový, celosvetovo jednotný cyklus. WLTP zohľadňuje jazdné vlastnosti približujúce sa každodennej prevádzke, čo predchádzajúci štandard NEDC nebral do úvahy. Nový testovací postup má realistickejšie odrážať spotrebu vozidla a je založený na upravenom testovacom cykle s prísnejšími testovacími špecifikáciami.

Testovací cyklus NEDC, ktorý Európska únia zaviedla v roku 1992, už nie je aktuálny a nezobrazuje individuálne jazdné vlastnosti v každodennej prevádzke. Cieľom nového štandardu WLTP je zabezpečiť to, aby hodnoty emisií a spotreby namerané počas homologizačného testu modelu zodpovedali realistickejším hodnotám praktickej prevádzky. Od štandardu NEDC sa preto líši tak postupom, ako aj skutočným jazdným cyklom.

Novo definovanými parametrami testu sú napríklad dlhšia testovacia vzdialenosť, dlhší čas jazdy, skrátenie prestojov, vyššie priemerné rýchlosti a zohľadnenie voliteľného doplnkového vybavenia. Tieto inovácie zvyčajne vedú k vyšším hodnotám spotreby.

Nový štandard WLTP je právne záväzný od 1.9.2017. Od tohto dátumu musia automobilový výrobcovia označiť všetky novo homologizované modely osobných automobilov a motory hodnotami spotreby a emisií podľa WLTP.

Od 01.09.2018 musia byť všetky nové automobily - teda aj existujúce modely - označené hodnotami spotreby a emisií podľa štandardu WLTP.

Nie, zatiaľ sa neplánujú žiadne zmeny modelového radu. Jednotlivé modely a ich motory sa budú musieť síce optimalizovať, aby sa dosiahla ešte vyššia účinnosť a ďalšie zníženie emisií v súlade so špecifikáciami - ale k ukončeniu výroby modelov v dôsledku WLTP nedôjde.

Áno, existujú. Jazdné cykly vyvinuté v Japonsku (JC 08) a USA (FTP 75) na meranie emisií a spotreby sú výraznejšie orientované na špecifické situácie v príslušnej mestskej premávke. Napríklad japonský jazdný cyklus obsahuje veľa fáz zastavenia a rozjazdu a prebieha dvakrát, raz ako studený štart a raz ako teplý štart.